Skip to content

AI – Machine Learning

Kraftfullt självbetjäningsverktyg med maskininlärning och Artificiell Intelligens (AI) som passar för olika användarnivåer och affärsområden

IBM® Watson Analytics

Ger dig fördelarna med avancerad analys utan komplexiteten – genom molntjänst

Gartner har i en studie visat att inom 5 år kommer det vara en brist på runt 190 000 data scientists globalt, varav många i Sverige. För att lösa detta måste vi demokratisera förmågan att analysera data.

Watson Analytics är ett molnbaserat analysverktyg som är utvecklat för verksamhetspersoner – personer som har god förståelse för verksamheten, vet vilka frågor som behöver ställas – men inte har den statistiska erfarenheten att göra det. Watson Analytics hjälper användaren att hitta dolda insikter i datat, hitta mönster i datat för vad som driver ett utfall, och kunna visualisera det på ett övertygande sätt.

AI Machine Learning

Genom att göra det möjligt för fler att kunna ställa frågor ökar antalet insikter. De viktigaste kan då tas vidare och analyseras djupare av erfarna analytiker i ett mer avancerat analysverktyg, som då vet mer om vad det är som ska analyseras och hur frågorna ska ställas.

Analysen görs tillgänglig för alla!

Guidad datautforskning, automatiserad prediktiv analys och möjliggör enkelt skapande av dashboards och infographics. Du får snabba svar och nya insikter för att ta säkra beslut på minuter – helt på egen hand.

Watson Analytics och SPSS i kombination

Genom att kombinera SPSS och Watson Analytics kan fler personer jobba med analys – detta är essentiellt för datadrivna företag och faktabaserade beslut. Personer i verksamheten ges möjlighet att självständigt göra en första analys, och relevanta upptäckter kan tas vidare och analyseras djupare av en analytiker för att säkerställa validiteten.

I den här videon visar SYGAIN och IBM kombinationen av Watson och SPSS

På detta sätt snabbar man upp processen från att något händer tills att ett beslut är taget, och att beslutet är det bästa baserat på rådande omständigheter. Fler personer, med kunskap om verksamheten och som vet vilka frågor som är viktiga, kan ställa dessa och utvärdera relevansen själv – och när något väl landar på en analytikers bord är problemet mer avgränsat och kvalificerat.

Genom att kombinera enkelheten i Watson Analytics med kraften i SPSS säkerställer man att alla nivåer av komplexitet i analyser kan hanteras. Dessutom kan nya analyser som är viktiga för många implementeras i standardrapportering och dagliga verksamheten, vilket skalar ut till alla som behöver insikterna.

Kravet på mer informerade beslut ökar, i alla aspekter av arbetslivet. Vi har tillgång till mer och mer information, och möjlighet att använda informationen. Företag i alla branscher ser ett ökande behov av analys och analyskompetens, men det är kraftig brist på dessa personer 

Utan att fråga IT eller en dataexpert för att få hjälp kan du själv:

Få bättre data

Dataåtkomst, förfining, hantering och analys är automatiserade och tillgänglig från molnet.

Få svar

Ställ frågor i naturligt språk, oavsett om du är inom marknadsföring, försäljning, HR, ekonomi.

Berätta en historia

Visualiseringar hjälper dig att skapa tydliga och övertygande infographics för att bevisa din utgångspunkt/ide. 

Förstå din verksamhet

Automatiserad intelligens gör att du kan dra slutsatser baserat på vad som hänt och varför.

Tänk i förväg

Statistisk analys, korrelationer och förutsägelser hjälper dig att se vad som kommer att hända och vad du kan göra åt det.

AI Machine Learning
AI Machine Learning

Utan att fråga IT eller en dataexpert för att få hjälp kan du själv:

Sälj

Förbättra försäljningen genom att analysera sälj- och kunddata – förutspå vinst/förlust för att validera pipelinen. Hitta vilka kunder som riskerar att lämna innan de gör de för att ge dem ett riktat erbjudande.

HR

Få bättre översikt över de anställda och se vad som driver anställda att sluta, för att se till att de som riskerar att sluta uppmärksammas och uppmuntras att stanna.

IT

Analysera och få bättre översikt över helpdesk-data för att se var processen kan effektiviseras

Marknadsföring

Förstå vilka kunder som är mest värdefulla för din verksamhet och vilka kunder som man inte ska lägga lika mycket tid på. Förstå varför vilka kunder svarar på kunder svarar på erbjudanden och varför vilka inte gör det. Förstå vad som driver kundnöjdheten.

Ekonomi

Hitta vilka kunder att kontakta och samla upp betalningar mer effektivt. Förutspå vilka kunder som ligger i riskzonen att inte kunna betala sina fakturor.

Fördelar med molntjänsten

✓   Slipp problem med installation

✓   Nå tjänsten från olika kanaler- mobil, Ipad, dator m.m.

✓   Inga problem med uppdatering – allt sker automatiskt

AI – Machine Learning

Kraftfullt självbetjäningsverktyg med maskininlärning och Artificiell Intelligens (AI) som passar för olika användarnivåer och affärsområden

IBM® Watson Analytics

Ger dig fördelarna med avancerad analys utan komplexiteten – genom molntjänst

Gartner har i en studie visat att inom 5 år kommer det vara en brist på runt 190 000 data scientists globalt, varav många i Sverige. För att lösa detta måste vi demokratisera förmågan att analysera data.

Watson Analytics är ett molnbaserat analysverktyg som är utvecklat för verksamhetspersoner – personer som har god förståelse för verksamheten, vet vilka frågor som behöver ställas – men inte har den statistiska erfarenheten att göra det. Watson Analytics hjälper användaren att hitta dolda insikter i datat, hitta mönster i datat för vad som driver ett utfall, och kunna visualisera det på ett övertygande sätt.

Genom att göra det möjligt för fler att kunna ställa frågor ökar antalet insikter. De viktigaste kan då tas vidare och analyseras djupare av erfarna analytiker i ett mer avancerat analysverktyg, som då vet mer om vad det är som ska analyseras och hur frågorna ska ställas.

Analysen görs tillgänglig för alla!

Guidad datautforskning, automatiserad prediktiv analys och möjliggör enkelt skapande av dashboards och infographics. Du får snabba svar och nya insikter för att ta säkra beslut på minuter – helt på egen hand.

Watson Analytics och SPSS i kombination

Genom att kombinera SPSS och Watson Analytics kan fler personer jobba med analys – detta är essentiellt för datadrivna företag och faktabaserade beslut. Personer i verksamheten ges möjlighet att självständigt göra en första analys, och relevanta upptäckter kan tas vidare och analyseras djupare av en analytiker för att säkerställa validiteten.

På detta sätt snabbar man upp processen från att något händer tills att ett beslut är taget, och att beslutet är det bästa baserat på rådande omständigheter. Fler personer, med kunskap om verksamheten och som vet vilka frågor som är viktiga, kan ställa dessa och utvärdera relevansen själv – och när något väl landar på en analytikers bord är problemet mer avgränsat och kvalificerat.

Genom att kombinera enkelheten i Watson Analytics med kraften i SPSS säkerställer man att alla nivåer av komplexitet i analyser kan hanteras. Dessutom kan nya analyser som är viktiga för många implementeras i standardrapportering och dagliga verksamheten, vilket skalar ut till alla som behöver insikterna.

Kravet på mer informerade beslut ökar, i alla aspekter av arbetslivet. Vi har tillgång till mer och mer information, och möjlighet att använda informationen. Företag i alla branscher ser ett ökande behov av analys och analyskompetens, men det är kraftig brist på dessa personer 

Utan att fråga IT eller en dataexpert för att få hjälp kan du själv:

Få bättre data

Dataåtkomst, förfining, hantering och analys är automatiserade och tillgänglig från molnet.

Få svar

Ställ frågor i naturligt språk, oavsett om du är inom marknadsföring, försäljning, HR, ekonomi.

Berätta en historia

Visualiseringar hjälper dig att skapa tydliga och övertygande infographics för att bevisa din utgångspunkt/ide. 

Förstå din verksamhet

Automatiserad intelligens gör att du kan dra slutsatser baserat på vad som hänt och varför.

Tänk i förväg

Statistisk analys, korrelationer och förutsägelser hjälper dig att se vad som kommer att hända och vad du kan göra åt det.

AI Machine Learning
AI Machine Learning

Utan att fråga IT eller en dataexpert för att få hjälp kan du själv:

Sälj

Förbättra försäljningen genom att analysera sälj- och kunddata – förutspå vinst/förlust för att validera pipelinen. Hitta vilka kunder som riskerar att lämna innan de gör de för att ge dem ett riktat erbjudande.

HR

Få bättre översikt över de anställda och se vad som driver anställda att sluta, för att se till att de som riskerar att sluta uppmärksammas och uppmuntras att stanna.

IT

Analysera och få bättre översikt över helpdesk-data för att se var processen kan effektiviseras

Marknadsföring

Förstå vilka kunder som är mest värdefulla för din verksamhet och vilka kunder som man inte ska lägga lika mycket tid på. Förstå varför vilka kunder svarar på kunder svarar på erbjudanden och varför vilka inte gör det. Förstå vad som driver kundnöjdheten.

Ekonomi

Hitta vilka kunder att kontakta och samla upp betalningar mer effektivt. Förutspå vilka kunder som ligger i riskzonen att inte kunna betala sina fakturor.

Fördelar med molntjänsten

✓   Slipp problem med installation

✓   Nå tjänsten från olika kanaler- mobil, Ipad, dator m.m.

✓   Inga problem med uppdatering – allt sker automatiskt