Skip to content

Premium Support

Om Premium Support

Har du kört fast i en databearbetning eller analys i SPSS? Funderar du på vilken statistisk metod som lämpar sig bäst? Googlar du efter en lösning? Kontakta SYGAIN istället!
SYGAIN erbjuder Premium support i SPSS och generell statistisk metodik. Tjänsten innebär ett snabbt och effektivt sätt att få statistiskt korrekta svar på dina frågor, på distans eller hos kund.
Exempel på frågeställningar:
 

✓   Hur ska jag bearbeta data där samma person förekommer på flera rader?

✓   Hur för jag samman information från flera datafiler?

✓   Hur ritar jag diagram med dubbla axlar?

✓   Hur kan jag åskådliggöra tre variabler i samma tabell?

✓   Hur tolkar och använder jag informationen i en syntaxfil som jag fått?

✓   Vilka statistiska metoder ska jag använda för att besvara min frågeställning?

Kunden köper rätten att använda 10, 20 (osv.) timmar åt gången med fallande prisskala utefter antal timmar man väljer. 
Intresserad av ett Premium supportavtal?
Kontakta Fredrik Thano: fredrik.thano@sygain.se