Skip to content

IBM SPSS Modeler

Vad är IBM SPSS Modeler?

IBM SPSS Modeler är en data science plattform som är utformad för att applicera prediktiv analys på vanliga affärsproblem. Det gör det möjligt att fatta effektivare beslut och förbättra resultaten genom SPSS Modelers data mining funktionalitet. Med hjälp av data mining kan man upptäcka mönster i data genom att använda analys och prediktiv modellering men även textanalys och optimering. Medarbetare kan ta rätt beslut vid rätt tidpunkt med ökat effektivitet och verksamhetsresultat som följd.

Churn

Det finns många användningsområden, t ex kan man använda dataanalys för att prediktera churn dvs att identifiera vilka kunder som sannolikt kommer att lämna eller byta till en annan leverantör. 

En definition av nivå på churn kan vara antal, eller andel förlorade kunder över en viss tidsperiod, t ex en månad. De flesta vet eller anar att generellt är det betydligt mer kostsamt att få in en ny kund än att behålla en gammal kund. Harvard business review gör en uppskattning om att det kostar 5-25 ggr mer beroende av verksamhet. Därför är det viktigt att hålla koll på churn.

Vad påverkar churn då? Detta har man i regel också ganska bra koll på men kanske mer underbyggt av erfarenhet och magkänsla. Ett sätt att titta på det och få ett databaserat beslutsunderlag, är att arbeta med prediktiv analys för att ta fram faktorer som kan påverka churn. Dels för att bekräfta befintlig kunskap men också, faktiskt, hitta nya faktorer.

Kontakta gärna mig så ska jag ge exempel på hur man kan göra prediktiva analyser när det gäller churn med hjälp av IBM SPSS Modeler. Där använder man enkel drag and drop teknologi istället för avancerad kodning och behov av specialister. 

Man kan även prediktera effekten av marknadskampanjer eller bättre förutsäga vilka produkter och tjänster kunder sannolikt kommer att köpa tillsammans s k korganalys.  Försäkringsbolag kan också identifiera vilka krav som har stor sannolikhet att vara bedrägliga.

IBM SPSS Modeler finns i olika utföranden och varianter från desktop- till serverlösningar.

Intresserad av att få en demo av IBM SPSS Modeler?

Kontakta Sygain för en kostnadsfri demo. 

IBM SPSS Modeler