Skip to content
dataanalys

Stata

ÖVERSikt

Stata är ett av de mest populära statistikprogrammen på marknaden. Det är snabbt, pålitligt och enkelt att använda och innehåller allt du behöver för dataanalys, databashantering och grafik. Stata innehåller allt från enkel beskrivande statistik till avancerade metoder för kausal inferens och för analyser av paneldata. Stata används idag inom många olika områden och discipliner som t.ex beteendevetenskap, biostatistik, finans, epidemiologi, medicin, sociologi m fl.

Hantera Din Data

Statas funktioner ger dig kontroll över:

✓  Import, export

✓   ODBC, SQL

✓  Sortera, matcha, slå ihop, bifoga, skapa

✓  Inbyggd spreadsheet

✓   Unicode

✓  Accessa data lokalt eller på web

✓  Miljarder av rader

✓   Hundratusentals variabler

✓  Överlevnadsdata, paneldata, flernivå data, enkätdata, multiple-imputation data, kategoriska data, tidsseriedata

✓  Processa text eller binära data

Skapande av dynamiska dokument

✓  Skapa Word document

✓  Skapa PDF document

✓  Skapa Excel filer

✓  Word, HTML, SVG, PNG

Sygain & Stata partnersamarbete

SYGAIN tillsammans med Stata Nordic/Metrika Consultings grundare Peter Hedström och Rebeca Ibarra, Executive Director.

Enkelt att använda

Alla funktioner i Stata kan nås via menyer, dialogrutor, kontrollpaneler och data editor, variabelhanterare, en grafisk editor och även SEM diagramdesigner.
 
Om du inte vill skriva kommandon eller script så behöver du inte.
 
Även när du pekar och klickar i gränssnittet så kan du spela in dina resultat och senare använda dessa i rapporter. Du kan spara på kommandon som du har skapat och återskapa analysen vid ett senare tillfälle.

Många användningsområden

Stata har använts av forskare i mer än 30 år. Stata tillhandahåller allt du behöver för datavetenskap, visualisering, statistisk analys och reproducerbarhet.

Prisvänligt

Stata säljs inte i moduler utan allting ingår i ett enda paket. Som kund kan man välja perpetual licens eller en årlig licens.

 

Varför Stata genom Sygain?

First-line-support utan extra kostnad: Sygain agerar heltäckande kontaktyta för kund och kan hjälpa till att driva olika typer av ärenden, oavsett karaktär/frågeställning.

Möjligheter till utbildning vid behov.