Skip to content

IBM Environmental Intelligence Suite

Få en effektivare planering av försäljning och resurser med hjälp av träffsäkra väderprognoser.

Klimatförändringar ökar intensiteten och frekvensen av extrema väderförhållanden och orsakar ekonomiska förluster. För år 2019 uppskattas förlusterna globalt till 229 miljarder USD. Väderförhållanden man inte planerat för stör verksamheten och det finansiella resultatet för 70 % av företagen över hela världen. De flesta företagen skyddar sig inte mot väderrisker och har inte heller någon bra uppfattning om hur stora dessa är.

Vad är IBM Environmental Intelligence Suite? 

Detta är en molnbaserad tjänst som ger dig möjlighet att kombinera dina egna och tredjeparts geospatial, väder- och IoT-data för att få affärsinsikter och dela väderrelaterat data till övriga organisationen i realtid genom intuitiva instrumentpaneler, kartor, diagram och varningar.

Varför ska du använda IBM Environmental Intelligence Suite? 

Vädret påverkar alla företag, varje dag, men få branschledare förstår hur man upptäcker och reagerar på potentiella väderfenomen.

 Det kan vara:

          Platsspecifik väderanalys i realtid för att undvika störningar

          Övervaka kritiska platser, tillgångar och/eller medarbetarnas säkerhet

          Identifiera och förstå risker, minska väderrelaterad finansiell exponering

          Optimera planering av arbetsinsatser vid rätt tidpunkt, på rätt plats

          Tidigt upptäcka efterfrågefluktuationer

          Justera marknadsutbudet beroende av vädret

Varför just IBM Environmental Intelligence Suite?

          Högsta noggrannhet i väderprognoser

          Högsta upplösning i global skala

          Drivs av AI och analys med IoT-integration 

          Branschkompetens

Intresserad av att få en demo av IBM Environmental Intelligence Suite?

Kontakta Sygain för en kostnadsfri demo. 

ENT