Skip to content

IBM SPSS utbildning / Coachning

Innehåll

IBM SPSS är en av de mest använda programvarorna för statistisk analys och används av statistiker och kvantitativa analytiker inom alla samhällsområden. IBM SPSS erbjuder metoder för datapreparering, analys och visualisering.

Denna coachning riktar sig mot såväl nya som erfarna IBM SPSS användare. Ni kan ha identifierat nya analysbehov eller en önskan att effektivisera befintliga processer i er verksamhet. Vi går igenom era analytiska processer som utförs i IBM SPSS. Teori varvas med datorövningar kring identifierade frågeställningar i er verksamhet. Ni får möjlighet att, med inslag av coachning, effektivare lösa era vardagliga arbetsuppgifter i IBM SPSS. Coachningen kan utföras under en heldag eller vara en del av ett längre program vid flera heldagar beroende av identifierade behov.

De flesta delområden inom IBM SPSS berörs, såsom:

✓   Inläsning av data 

✓   Databearbetning

✓   Deskriptiv analys

✓   Diagram

✓   Statistisk analys

✓   Avancerad analys

Utbildning / Coachning IBM SPSS

Tid: Allt från några timmar, heldag eller längre program. Datum enligt önskemål. 
Plats: Hos kund
Kursmaterial: Ingår
Diplom/intyg: utfärdas efter kursgenomförande
Antalet platser: Begränsat till 10 personer per kursomgång.
Förberedelse: En enklare behovsanalys görs innan genomförandedatum 

Kontaktuppgifter:
karl.wahlin@sygain.se
Tel +46(8)121 464 24