Skip to content

Grundläggande Statistik


Har ni funderat på vad olika statistiska begrepp betyder eller hur statistik kan utgöra en del av ett beslutsunderlag i er verksamhet?

Vi kan ta fram en kundanpassad utbildning inom det statistiska ämnesområdet och grundläggande begrepp

Det kan vara 

Populationer och stickprov

Stickprovsdesigner

Definition av variabelbegreppet

Visuell framställning av variabler i diagram

Frekvenstabeller och korstabeller

Metoder för att sammanfatta variabler (medelvärde, andelar, median, kvartiler, standardavvikelse)

Datainsamling
Här presenteras arbetsmetoder för datainsamling, både genom utnyttjande av sekundära källor och genom egen insamling av data.

Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ metod

Primärdata och sekundärdata

Enkäter och enkätkonstruktion

Datakvalitet

Praktisk tillämpning
Introduktion till metoder för lagring, visualisering och analys av data.

Grundläggande statistik

Tid: Allt från några timmar, heldag eller längre program. Datum enligt önskemål. 
Plats: Hos kund eller i våra lokaler i Waterfront Building, Stockholm city
Kursmaterial: Ingår
Diplom/intyg: utfärdas efter kursgenomförande
Antalet platser: Begränsat till 10 personer per kursomgång.
Målgrupp: Denna kurs ges om det finns flera deltagare och innehåll anpassas efter kundens önskemål.
Förkunskap: Inga förkunskaper i statistik krävs. Kursen är oberoende av programvara.

Kontaktuppgifter:
fredrik.thano@sygain.se
Tel +46(8)121 464 24