Skip to content

 

IBM SPSS Statistics Subscription

Sedan en tid tillbaka så kan du också anskaffa IBM SPSS Statistics genom att hyra licensen. Den licensformen heter IBM SPSS Statistics Subscription. Denna licensform passar dig som är osäker på behovet av IBM SPSS över tiden samt vill ha flexibilitet. När du hyr så kan du välja mellan flera planer och tilläggsalternativ för att få de funktioner du behöver. Utforska funktionerna i planerna nedan.

Du kan dels som vanligt anskaffa IBM SPSS Base men också olika tillägg beroende av dina behov.

Läs mer om funktionalitet

IBM SPSS Base

IBM SPSS Base Edition erbjuder ett brett utbud av analysfunktioner, inklusive beskrivande statistik, linjär regression, grafer, rapportering och presentationer. Du kan komma åt flera dataformat utan några begränsningar i storlek. Funktioner som möjliggör preparering av data gör att du slipper manuella kontroller. Du kan använda bivariata statistikprocedurer, faktor- och klusteranalys samt bootstrapping. Dessutom kan du utöka dina möjligheter genom att använda R eller Python.

Tilläggen Custom tables and Advanced statistics 

Dessa tillägg, Custom tables and Advanced statistics ger lättanvända interaktiva drag-and-drop tabeller som kan exporteras till Microsoft eller PDF-format. Du kan få tillgång till en mängd olika  tekniker som: non-linear regression, logistic regression, 2-step least square regression, generalized linear modeling och survival analysis.

Tilläggen Complex sampling and testing

Modulen Complex Sampling and Testing ger stöd vid små urval, då det saknas data eller komplexa urval. Du kan arbeta med regression genom optimal scaling inklusive lasso och elastic net. Ytterligare funktioner är categorical principal compontent analys, multidimensional scaling and unfolding och multiple correspondence analysis.

Tilläggen Forecasting and decision tree

Forecasting and Decision Trees stödjer ARIMA och exponentiel smoothing forecasting. Classification och Decision Trees baserade på fyra etablerade modeller finns också tillgängliga. Du kan också skapa prediktiva modeller för neural networks samt RFM-analys för att testa marknadsföringskampanjer.