Skip to content
dataanalys

IBM SPSS Statistics

ÖVERSikt

En kraftfull uppsättning statistiska verktyg som möjliggör för din organisation att maximera den värdefulla information ditt data ofta faktiskt kan ge genom kraftfull dataanalys. Genom att gräva djupare i dina data, kan du upptäcka information för att förbättra beslutsfattandet, expanderande marknadsmöjligheter, förbättra forskningsresultaten, regelefterlevnad (compliance), hantera risk och maximera ROI för att nämna några exempel.

Vår tjänst för dataanalys har robusta och sofistikerade funktioner och förfaranden som adresserar hela den analytiska livscykeln:

Tar hänsyn till uppgifter som saknas som annars kan påverka giltigheten av dina resultat negativt.

Stöder alla vanliga datakällor som används av organisationer.

Statistiska funktioner och rutiner hålls isär från data vilket minskar risken för fel.

Öppen teknik möjliggör användning av externa programmeringsspråk, så du kan lägga till eller anpassa ytterligare funktioner.

Olika IBM SPSS moduler stödjer olika typer av analyser.

SPSS Statistics grundutförande för dataanalys

Grundutförande är SPSS Statistics Base

Basmodulen används för all grundläggande statistik och för att hitta samvariation eller testa skillnader på en nivå. Det är den största modulen och innehåller alla de vanligaste analyserna, sambandsmåtten och univariata testerna (en x-variabel i taget). Där finns även multivariata analyser t ex faktor- och klusteranalys. Även simulering är möjligt.

SPSS Custom Tables

Lättanvänd modul för att sammanställa tabeller med mycket information på liten yta. Rapporteringsmodulen används för att tillverka komplexa tabeller på ett mycket enkelt och visuellt sätt. Vissa tester kan fogas in. 

Det utvecklas ständigt nya, såväl som uppdateringar av befintliga, moduler för IBM SPSS. Oavsett vilken nivå du du ligger på i egenskap av användare av IBM SPSS, så kommer du alltid ha möjligheten att utveckla både dig själv i din yrkesroll, såväl som ditt bidrag för organisationen du arbetar för. Vilka moduler som är relevanta för ditt arbete förändras ofta och genom Sygain får du alltid möjlighet att kunna anpassa dina behov av moduler efter hur din situation ser ut och få ut maximalt av er dataanalys.

Modulerna kan antingen köpas separat alternativt erbjuder SYGAIN olika prismässigt förmånliga paketeringar/bundlingar (se längre ner)

Moduler för preparera och tvätta data innan analys

Vanlig avancerad dataanalys

IBM SPSS Regression

Du kan bygga ickelinjära multipla regressionmodeller för att mäta kombinationen av information som påverkar något kvalitativt. Vanligast är logistisk regression för att bygga modeller och prediktera risken för att något händer (t ex risken för en viss sjukdom eller risken för kundavhopp) och sedan predicera framtida händelser.

Övrig dataanalys som passar olika behov

Andra analyser som passar för olika behov

Istället för 100-tals korstabeller för att leta skillnader så får du ut en trädstruktur med ett klick som visar de viktigaste förklaringarna till skillnaderna i dina data med typiska egenskaper presenterat för olika segment som orsakar det du frågar efter. Dessa segmentsbeskrivningar kan även sparas ned och återanvändas för prediktiv analys. En ”light” version av data mining metod för att snabbare hitta orsaken till gruppskillnader eller höga värden. 

Modul för ej erfarna statistiker inom direktmarknadsföring

IBM SPSS Direct marketing

Lämpar sig för ovana användare eller för dig som aldrig jobbat i något statistiskt verktyg tidigare men som med analytisk hjälp behöver planera er direktmarknadsföring eller marknadskampanjer och vill förbättra dessa.  

Övriga analyser

IBM SPSS Conjoint

En metod som gör analyser som passar för produktutveckling, för att ta reda på vilka egenskaper på produkter som en testpanel verkligen föredrar. Denna s k testpanel får rösta fram kort där egenskaperna kombinerats på ett optimalt sätt. T ex blå cykel med 10 växlar och pris 1000 kr, röd cykel med 20 växlar och pris 3000 kr, o s v.

IBM SPSS Statistics paket/bundles

Vi har skapat paket av modulerna utifrån hur stort behov ni som kund har för att möta alla de analytiska kraven i din organisation:

Standard

IBM SPSS Base

IBM SPSS Custom Tables 

IBM SPSS Regression

IBM SPSS Advanced Statistics

Professional

IBM SPSS Base

IBM SPSS Custom Tables 

IBM SPSS Regression

IBM SPSS Advanced Statistics

IBM SPSS Decision Trees

IBM SPSS Data Preparation

IBM SPSS Missing Values

IBM SPSS Forecasting

IBM SPSS Categories

Premium

IBM SPSS Base

IBM SPSS Custom Tables 

IBM SPSS Regression

IBM SPSS Advanced Statistics

IBM SPSS Decision Trees

IBM SPSS Data Preparation

IBM SPSS Missing Values

IBM SPSS Forecasting

IBM SPSS Categories

IBM SPSS Exact Tests

IBM SPSS Direct Marketing

IBM SPSS Bootstrapping

IBM SPSS Conjoint

IBM SPSS Complex Samples

IBM SPSS Neural Networks

IBM SPSS AMOS (fristående program)

Redo att testa på dataanalys och SPSS Statistics?

Nyfiken på hur denna lösning kan anpassas efter just ert företag? Skicka ett meddelande så återkommer vi samma dag!