Skip to content

Watson Discovery

Är ni intresserade av textanalys?

Sök och analysera stora mängder text, precis som en människa, men mångdubbelt effektivare. Textanalys kan användas i många sammanhang istället för manuella tidskrävande insatser. Det kan vara ex vis för att analysera återkoppling från kunder i olika online forum och contact centers. Tjänsten kan också för att spåra bedrägerier och användas i due dilligence processer där det finns mycket avtal och dokument att gå igenom och analysera. Detsamma inom utbildning och forskning.

Med hjälp av IBMs världsledande tjänst Watson discovery så kan man på ett automatiserat sätt hämta data från t ex webbsidor (webscraping), pdf, word och andra format. Från den hämtade datat gör tjänsten att kan du kan förstå sådant som nyckelord, koncept, klassificering, sentiment, sammanhang mm. Dessutom: träna tjänsten att förstå branschuttryck, jargong och så vidare. Gör slutligen en analys av texterna och finn svar, samband och nya insikter.

Watson discovery hanterar det svenska språket

Watson discovery har möjligheten att hämta data från över 100 olika format och 27 st olika språk, varav svenska är ett av dessa. Data kan även hämtas i tabellform, diagram och annat ostrukturerat format.

Är du intresserad av en demo?

Kontakta Sygain för en kostnadsfri demo. 

Textanalys