Skip to content

Utbildningar

Kompetens är inte bara en konkurrensfördel, utan också en förutsättning för att få ut den fulla potential mjukvaran har. SYGAIN erbjuder utbildningar och coachning på den nivå kunden önskar.

Ta reda på vad som passar just dig.

Coachning i IBM SPSS

IBM SPSS är en av de mest använda programvarorna för statistisk analys och används av statistiker och analytiker inom alla samhällsområden. IBM SPSS erbjuder metoder för datapreparering, analys och visualisering av data.

Grundläggande statistik

Har ni funderat på vad olika statistiska begrepp betyder eller hur statistik kan utgöra en del av ett beslutsunderlag i er verksamhet? 
Här studeras grunderna i statistisk metodik, såsom diagram, tabeller och beskrivande mått. Fokus ligger på hur man drar nytta av statistik i det dagliga arbetet.