Skip to content

Säker Fildelning

Var som helst

ÖVERSikt

Oavsett bransch, offentlig eller privat sektor, vill organisationer ha ett IT-stöd som möjliggör säker fildelning och att kunna arbeta enkelt med vem som helst, var som helst, med verksamhetskritisk och känslig information. En förutsättning för att kunna göra det fullt ut är att säkerheten inte får ge vika i och med strävan efter hög användarvänlighet. Box har här en unik position på marknaden då det klarar av just den här balansgången för ultimat fildelning: ett effektivt verktyg för att hantera och dela information, både internt och externt, med avancerad säkerhet, full spårbarhet, kontroll över data och användare. Kontakta oss gärna så tar vi en diskussion om de möjligheter som finns utifrån era verksamhetskrav och mål!

Det finns ett flertal leverantörer av molnplattformar men ingen av dessa är på samma nivå när det gäller att hantera säkerhetsaspekter som Box

Varför väljer företag världsledande inom IT-säkerhet Box? Varför inte OneDrive?

Symantec

Är världsledande inom IT-säkerhet och finns i över 35 länder. Symantecs fokus ligger på lösningar inom säkerhet, lagring och systemhantering som hjälper företag och konsumenter att skydda och hantera sin information. 

 

SKF

Är världsledande inom teknik. Främsta styrkan förmågan att ständigt utveckla nya tekniker och använda dessa för att skapa produkter som ger kunderna konkurrensfördelar. Med Box möjliggörs visionen att bli enklast i branschen att vara kund till.

Flex

Varje timme, varje dag, utvecklar och levererar Flex 200.000 anställda runt om i världen, logistik- och produktions-lösningar för kunder i 30 olika länder. Säkerheten var helt avgörande när de valde Box framför One Drive.

Box Success Story

Box Success Story

Box Success Story

Vad är box?

Många använder idag någon typ av molnplattform för säker fildelning, att lagra, dela, och synka filer. Intresset kring säkerhetsaspekterna har ökat den senaste tiden och man utvärderar därför om man kan arbeta bättre än med befintliga lösningar.

Box är en modern molnplattform som hjälper organisationer att mer effektivt hantera utföra fildelning och dela information både internt och externt med avancerad säkerhet samt kontroll för IT. Box hjälper sina kunder att förbättra användarupplevelsen och bli mer mobila, samt minska sina IT-kostnader genom att ersätta gamla innehållshanteringssystem. Utöver underlätta samarbete inom och utom organisationen så får man en bättre kontroll över data och användare, datalagring, lagar och direktiv.

Box kan ersätta eller komplettera med andra plattformar beroende av behovsbild. Box integrerar med ca 2000 applikationer, bl.a. Office 365, SalesForce, DocuSign, Active Directory, Google apps, OKTA, Slack, IBM, NetSuite, Jive, SharePoint, Vimeo etc.

Box har över 1000 företagskunder i Norden och har blivit utnämnd till “Ledare” de senaste 3 åren i rad i Enterprise Content Management och File Sync and Share av både Gartner och Forrester.

Behov av säker fildelning och konfidentiell information med externa och interna parter på ett effektivt sätt?

Inom organisationer finns det mycket konfidentiell information i form av analyser, avtal, utredningar etc som ofta är nödvändig att kommunicera med utomstående partner med bevarande av sekretessen. Det kan vara den högsta ledningen, försäljningsavdelningar, ekonomifunktioner, produktutvecklingsavdelningar, personalavdelningar och kundservice. Det är viktigt att bevara kunders och samarbetspartners förtroende och informationsläckor kan få oanade konsekvenser för affärsverksamheten. Box möjliggör en säker molnplattform för att dela information.

Helt eller delvis ersätta åldrande infrastruktur genom kostnadseffektiv och säker fildelning i molnet

Organisationer spenderar mycket stora belopp på äldre ECM-programvara, servrar, support och implementering, men deras anställda använder fortfarande deras verktyg och kundlösningar. Det blir därför alltmer vanligt att organisationer utvärderar sin nuvarande fillagring som överväger om hela och delar av den ska läggas på en molnplattform. Drivkrafterna är en mer säker och kostnadseffektiv lösning och här är Box ett bra alternativ.

Omfattande säkerhet och compliance för att vara skyddad

Kontrollera ditt innehåll på plattformen för säker, tillförlitlig tillgång. Skydda innehållet med hjälp av högsta krav på stabilitet, lokalisering och integritet över hela världen – med integrerad säkerhetsintelligens.

User security

Enterprise Identity Integration

Granular Access and Collaboration Controls

Native Device & Mobile Controls

Detailed Logging and Reporting

Box integrerar med över 1 400 applikationer

fildelning

Centraliserad kontroll och admin över användare och information

Hantera enkelt åtkomst- och delningsprinciper inom och utanför företaget samtidigt som du minskar risken för dataförlust genom full synlighet och central, säker fildelning, policy och villkor.

Här en enklare exemplifiering av Sygains Box admin (notera även möjligheten till branding med företagets egna logotype): 

fildelning

Transformera arbetet

Enkelt samarbete från vilken enhet som helst. Box gör det enkelt att hantera och dela och synka filer i hela företaget. Ändra ditt sätt att arbeta med innehåll med hjälp av analyser, social samverkan och styrning av innehåll (content).

Nytt innehåll applikationer och lösningar

Ditt innehåll varhelst du behöver det. Utveckla ny innehållsdriven webb- och mobila applikationer.

Är er organisation redo för GDPR och dataskyddsreformen? 

Nya regelverket för behandling av personuppgifter som började gälla från 25 maj -18 och ersätter PUL. Regelverket påverkar alla organisationer, både juridiskt och tekniskt. Krav ställs att alla som hanterar personuppgifter blir skyldiga att informera om hur de använder persondata. Samtliga organisationer tvingas därmed till kraftiga åtgärder gällande datahanteringen. Regelverket ställer höga krav som kräver system med hög säkerhet.
 

BOX – SÄKER FILDELNING

Molnplattform med avancerad säkerhet för att säkert lagra, dela och hantera filer och information, internt- såväl som externt.

ÖVERSikt

Oavsett bransch, offentlig eller privat sektor, vill organisationer ha ett IT-stöd som möjliggör att kunna arbeta enkelt med vem som helst, var som helst, med verksamhetskritisk och känslig information. En förutsättning för att kunna göra det fullt ut är att säkerheten inte får ge vika i och med strävan efter hög användarvänlighet. Box har här en unik position på marknaden då det klarar av just den här balansgången: ett effektivt verktyg för att hantera och dela information, både internt och externt, med avancerad säkerhet, full spårbarhet, kontroll över data och användare. Kontakta oss gärna så tar vi en diskussion om de möjligheter som finns utifrån era verksamhetskrav och mål!

Det finns ett flertal leverantörer av molnplattformar men ingen av dessa är på samma nivå när det gäller att hantera säkerhetsaspekter som Box

Är er organisation redo för GDPR och dataskyddsreformen?

Nytt regelverk för behandling av personuppgifter från 25 maj -18 som ersätter PUL. Regelverket påverkar alla organisationer, både juridiskt och tekniskt. Krav ställs att alla som hanterar personuppgifter blir skyldiga att informera om hur de använder persondata. Samtliga organisationer tvingas därmed till kraftiga åtgärder gällande datahanteringen. Regelverket ställer höga krav som kräver system med hög säkerhet.
 

Varför väljer företag världsledande inom IT-säkerhet Box? Varför inte OneDrive?

Symantec

Är världsledande inom IT-säkerhet och finns i över 35 länder. Symantecs fokus ligger på lösningar inom säkerhet, lagring och systemhantering som hjälper företag och konsumenter att skydda och hantera sin information. 

 

Box Success Story

SKF

Är världsledande inom teknik. Främsta styrkan förmågan att ständigt utveckla nya tekniker och använda dessa för att skapa produkter som ger kunderna konkurrensfördelar. Med Box möjliggörs visionen att bli enklast i branschen att vara kund till.

Box Success Story

Flex

Varje timme, varje dag, utvecklar och levererar Flex 200.000 anställda runt om i världen, logistik- och produktions-lösningar för kunder i 30 olika länder. Säkerheten var helt avgörande när de valde Box framför One Drive.

Box Success Story

Vad är box?

Många använder idag någon typ av molnplattform för lagring och delning av filer. Intresset kring säkerhetsaspekterna har ökat den senaste tiden och man utvärderar därför om man kan arbeta bättre än med befintliga lösningar.

Box är en modern molnplattform som hjälper organisationer att mer effektivt hantera och dela information både internt och externt med avancerad säkerhet samt kontroll för IT. Box hjälper sina kunder att förbättra användarupplevelsen och bli mer mobila, samt minska sina IT-kostnader genom att ersätta gamla innehållshanteringssystem. Utöver underlätta samarbete inom och utom organisationen så får man en bättre kontroll över data och användare, datalagring, lagar och direktiv.

Box kan ersätta eller komplettera med andra plattformar beroende av behovsbild. Box integrerar med ca 2000 applikationer, bl.a. Office 365, SalesForce, DocuSign, Active Directory, Google apps, OKTA, Slack, IBM, NetSuite, Jive, SharePoint, Vimeo etc.

Box har över 1000 företagskunder i Norden och har blivit utnämnd till “Ledare” de senaste 3 åren i rad i Enterprise Content Management och File Sync and Share av både Gartner och Forrester.

Behov av att dela konfidentiell information med externa och interna parter på ett effektivt och säkert sätt?

Inom organisationer finns det mycket konfidentiell information i form av analyser, avtal, utredningar etc som ofta är nödvändig att kommunicera med utomstående partner med bevarande av sekretessen. Det kan vara den högsta ledningen, försäljningsavdelningar, ekonomifunktioner, produktutvecklingsavdelningar, personalavdelningar och kundservice. Det är viktigt att bevara kunders och samarbetspartners förtroende och informationsläckor kan få oanade konsekvenser för affärsverksamheten. Box möjliggör en säker molnplattform för att dela information.

Helt eller delvis ersätta åldrande infrastruktur genom säker och kostnadseffektiv lagring i molnet

Organisationer spenderar mycket stora belopp på äldre ECM-programvara, servrar, support och implementering, men deras anställda använder fortfarande deras verktyg och kundlösningar. Det blir därför alltmer vanligt att organisationer utvärderar sin nuvarande fillagring som överväger om hela och delar av den ska läggas på en molnplattform. Drivkrafterna är en mer säker fildelning och kostnadseffektiv lösning och här är Box ett bra alternativ.

Omfattande säkerhet och compliance för att vara skyddad 

Kontrollera ditt innehåll på plattformen för säker, tillförlitlig tillgång. Skydda innehållet med hjälp av högsta krav på stabilitet, lokalisering och integritet över hela världen – med integrerad säkerhetsintelligens.

User security

Enterprise Identity Integration

Granular Access and Collaboration Controls

Native Device & Mobile Controls

Detailed Logging and Reporting

Box integrerar med över 1400 applikationer

BOX – Säker Fildelning

Centraliserad kontroll och admin över användare och information

Hantera enkelt åtkomst- och delningsprinciper inom och utanför företaget samtidigt som du minskar risken för dataförlust genom full synlighet och central filhantering, säkerhet, policy och villkor.

Här en enklare exemplifiering av Sygains Box admin (notera även möjligheten till branding med företagets egna logotype): 

BOX – Säker Fildelning

Transformera arbetet

Enkelt samarbete från vilken enhet som helst. Box gör det enkelt att hantera och dela filer i hela företaget. Ändra ditt sätt att arbeta med innehåll med hjälp av analyser, social samverkan och styrning av innehåll (content).

Nytt innehåll applikationer och lösningar

Ditt innehåll varhelst du behöver det. Utveckla ny innehållsdriven webb- och mobila applikationer.