Skip to content

Watson Speech

Har ni behov av transkription eller talsyntes?

Watson Speech är IBMs AI-plattform för taligenkänning, transkription och talsyntes och finns på ett 20-tal språk, bl a svenska, och fler tillkommer. Watson Speech finns för en mängd olika användningsområden och består av två molntjänster:

Watson Speech to Text: som möjliggör snabb och exakt transkription.

Watson Text to Speech: som möjliggör omvandling av skriven text till naturligt klingande röster inom alla program.

Watson Speech är i grunden ett API. Detta innebär att möjligheterna när det gäller användningsområden är praktiskt taget obegränsade. Användare kan koppla in det till vilken teknik som helst, bädda in det i vilken applikation som helst.

Watson Speech to Text används ofta i contact centers och med Interactive Voice Response (IVR)-system, eftersom det går att transkribera telefonsamtal, både i realtid och efter att samtalen har ägt rum. Exempelvis så kan man spela in samtal och granska kvaliteten på dessa i efterhand, i synnerhet om det rör sig om större volymer av samtal.

Med realtidstranskription, kan Watson Speech to Text hjälpa till att förbättra svarstiderna med över 90 % genom att möjliggöra lösningar som hjälper medarbetare på contact centers att hitta information som ligger svårupptäckt i stora dokument.

Andra användningsområden är inom vården där läkare och sjuksköterskor använder dikteringsprogram för att logga patientdiagnoser och behandlingsanteckningar. Smarta enheter omfattar idag allt från bilar – där taligenkänning förbättrar förarens säkerhet med funktioner som röstaktiverade navigationssystem och sökfunktioner i bilen. Smarta apparater, smarta högtalare och olika anslutna “Internet of Things” som accepterar röstkommandon.

Transkribering av möten, intervjuer och kundtelefonsamtal är andra vanliga användningsområden.

Varför Watson Speech?

Utvecklingen går snabbt med ökad träffsäkerhet i teknologin.

Mest naturliga rösterna på marknaden.

Optimerad för kundvård och virtuella agenter.

Möjlighet att sänka kostnader med 30% jämfört med andra lösningar på marknaden.

Installera var som helst.

Kontakta Sygain för en kostnadsfri demo. 

Watson speech