Missade du IBM & SYGAINS webinarieden 11 maj?

Med IBM SPSS kan du på ett effektivare sätt följa upp och analysera enkätdata och nå nya insikter över hur tex servicen kan förbättras för kommunens invånare inom olika verksamhetsområden.

Inspelningarna visar hur en process kan se ut för att sammanställa dina enkätsvar på ett enkelt och effektivt sätt i tabellform, hur du kan dyka djupare och hitta intressanta skillnader som gömmer sig i dina grupperingar samt hur man kan förbättra datakvaliteten från de inhämtade enkätsvaren.