Skip to content

Kund- och säljutveckling

Sygain erbjuder konsultinsatser åt bolag inom analys och business intelligence när det gäller att effektivisera kund- och säljutveckling. Vi hjälper våra klienter att säkerställa effektivitet i marknads- och säljarbetet. Det kan vara exempelvis att säkerställa att samarbetet med klientens slutkunder fungerar på ett bra sätt, att åtgärder kan vidtas om problem föreligger, eller hitta nya möjligheter som ökar intäkter och effektivitet hos kunden.