Skip to content

Statliga Ramavtal

SYGAIN AB är godkänd underleverantör för:
Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster inom ramavtalsområdena Kontorsstöd och Grundläggande IT.
SKL Kommentus ramavtal för Programvaror och Programvaror som molntjänst 2014.

Kontorsstöd

Statliga Ramavtal
Statliga Ramavtal
Statliga Ramavtal
SYGAIN är godkänd underleverantör till Crayon AB med avtalsnr:
96-33-2014:002
SYGAIN är godkänd underleverantör till Pulsen AB med avtalsnrr:
96-33-2014:005
SYGAIN är godkänd underleverantör till Atea Sverige AB med avtalsnr:
96-33-2014:001
Ramavtalsområdet Kontorsstöd är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.
Typiska  användningsområden är ordbehandling, kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupprogramvara, intranät, desktop publishing, CRM, webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, data warehouse, data mining, datavisualisering, rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg, analysverktyg, statistikverktyg, projektverktyg samt planeringsverktyg. 
Ramavtalet omfattar även tjänster som konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans.

Grundläggande IT

Statliga Ramavtal
SYGAIN är godkänd underleverantör till Crayon AB med avtalsnummer:
96-34-2014:002
Ramavtalsområdet Grundläggande IT är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer en it-avdelning avseende arbetet med drift, förvaltning, tillgångshantering och informationssäkerhet.
Typiska användningsområden är systemövervakning, loggning, installationsverktyg, batch-hantering, helpdesk-system, metakatalog, resurshantering, energimätning, antivirus, anti-spam, webbfiltrering, intrångsdetektion, säkerhetskopiering, brandvägg, kryptering, VPN, behörighet och åtkomst, terminalemulator, terminalserver, fjärråtkomst, installationsverktyg, distributionsverktyg, kataloglösning, utdelning och åtkomststyrning av filkataloger och skrivare, licenshantering (Software Asset Management), inventariesystem, databaser samt operativsystem.
Ramavtalet omfattar även tjänster som konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans.

Programvaror och Programvaror som molntjänst 2014

Statliga Ramavtal
SYGAIN är godkänd underleverantör till Crayon AB med avtalsnummer:
10247

Statliga Ramavtal

SYGAIN AB är godkänd underleverantör för:
Kammarkollegiets ramavtal för Programvaror och tjänster inom ramavtalsområdena Kontorsstöd och Grundläggande IT.
SKL Kommentus ramavtal för Programvaror och Programvaror som molntjänst 2014.

Kontorsstöd

SYGAIN är godkänd underleverantör till Crayon AB med avtalsnr:
96-33-2014:002
SYGAIN är godkänd underleverantör till Pulsen AB med avtalsnrr:
96-33-2014:005
SYGAIN är godkänd underleverantör till Atea Sverige AB med avtalsnr:
96-33-2014:001
Ramavtalsområdet Kontorsstöd är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand ger stöd till användaren hos offentlig sektor inom generella kontorsgöromål samt för att skapa statistik och analysera information.
Typiska  användningsområden är ordbehandling, kalkylark, register, presentationsverktyg, e-post, grupprogramvara, intranät, desktop publishing, CRM, webbredigering, ritningsverktyg, kartverktyg, GIS, bildbehandling, lärplattform, data warehouse, data mining, datavisualisering, rapportgenerator, beslutsstöd, webbstatistik, enkätverktyg, analysverktyg, statistikverktyg, projektverktyg samt planeringsverktyg. 
Ramavtalet omfattar även tjänster som konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans.

Grundläggande IT

SYGAIN är godkänd underleverantör till Crayon AB med avtalsnummer:
96-34-2014:002
Ramavtalsområdet Grundläggande IT är ett av fyra ramavtalsområden inom Programvaror och tjänster 2014. Ramavtalsområdet omfattar programvaror och tjänster som i första hand stödjer en it-avdelning avseende arbetet med drift, förvaltning, tillgångshantering och informationssäkerhet.
Typiska användningsområden är systemövervakning, loggning, installationsverktyg, batch-hantering, helpdesk-system, metakatalog, resurshantering, energimätning, antivirus, anti-spam, webbfiltrering, intrångsdetektion, säkerhetskopiering, brandvägg, kryptering, VPN, behörighet och åtkomst, terminalemulator, terminalserver, fjärråtkomst, installationsverktyg, distributionsverktyg, kataloglösning, utdelning och åtkomststyrning av filkataloger och skrivare, licenshantering (Software Asset Management), inventariesystem, databaser samt operativsystem.
Ramavtalet omfattar även tjänster som konsulttjänster, molntjänster och kundunik tjänsteleverans.

Programvaror och Programvaror som molntjänst 2014

SYGAIN är godkänd underleverantör till Crayon AB med avtalsnummer:
10247