Sygain ställde ut som kompetenspartner och återförsäljare för Box på Framtidens IT-arbetsplats

Många är osäkra på säkerhetsaspekterna vid övergång till molntjänster. Box erbjuder ett effektivt verktyg för att hantera och dela information, både internt och externt, med avancerad säkerhet, kontroll och full spårbarhet.