Analytics-rekryterare förväntar sig ofta att kandidaterna har investerat i lite språkkunskaper i SAS. Därför är ett av de enklare sätten att börja din analytikerkarriär att skaffa lite SAS språkträning

I stort sett förväntas en affärsanalytiker idag ha en rad färdigheter. Vissa av dem kan finnas redan, men andra kan utvecklas. Dom är:

  • Ett klart, logiskt och analytiskt sinne
  • Kommunikationsfärdigheter
  • Kunskap om statistik
  • Dataprofilering (här är SAS: s språk extra användbart)
  • Förmåga att härleda insikter från data

Men först och främst, låt oss förstå vad exakt SAS: s språk är:

Språket i SAS är ett databehandlings- och statistiskt analysspråk.

SAS är populärt inom analytikernas ”företagsvärld” där analytiker tar fram insikter från aktuella uppgifter med hjälp av statistiska metoder, eftersom de kan hantera stora och komplexa dataset mycket robust, och därmed kan erbjuda affärslösningar snabbt.

En annan anledning till populariteten är att dess språk är lätt att lära sig, även utan programmeringserfarenhet.

Språket i SAS har också många inbyggda funktioner som gör den väldigt mångsidig för dataprofilering, rapportering, visualiseringar och komplex modellering. Även med begränsad exponering kan en användare generera väldigt användbara insikter från data. Det finns också bra online support tillgängligt på SAS supportwebbplats och SAS forum.

SAS används också i forskning och områden där studier som använder statistik är gjorda, såsom sjukvård, psykologi, teknik etc.

När du använder språket i SAS kom ihåg att varje problem kan lösas på många olika sätt. Så det första steget kanske är att lära sig att komma till önskad output och sedan lära sig gradvis genom att träna vilka syntaxer som är mest effektiva. Man kan också vilja lära sig makron för effektivitet och återanvändning av koderna.

I början kan någon som inte har någon tidigare bakgrund av SAS, Statistik eller Analytics tycka att det är lite frustrerande, men snabbt, med uthållighet och övning, kommer du att kunna få ett bekvämt grepp över SAS språket.

Om du är redo att börja lära dig SAS språket här är några tips:

1) Lär dig att läsa loggfilen noggrant för syntaxfel. Även om det inte finns något fel, kolla på anteckningar och varningar.

2) Försök att lösa fel självständigt under programmeringen.

3) Undersök output noggrant för logiska fel.

4) Om det finns logiska fel, försök att åtgärda dem med hjälp av SAS-support och reducera komplexiteten.

5) Det kan vara användbart att bryta ner problemet i mindre steg, och sedan lösa varje steg, ett steg åt gången.

6) Ge inte upp.

Läs mer på Analytics Training