Topp 8 anledningar att lära sig SAS

SAS-mjukvara har visat sig som marknadsledande av att tillhandahålla en ny generation av programvara och -tjänster som skapar verklig företagsintelligens. SAS Institute är världens största privatägda mjukvaruföretag. Det är också den enda leverantören som helt integrerar ledande datalagring, analys och traditionella BI-applikationer för att skapa intelligens från massiva datamängder.

SAS har en stor roll att spela i framtiden för analys och big data. Idag måste alla i affärslivet vara medvetna om fördelarna med att ha SAS-färdigheter, och förstå varför dessa färdigheter är efterfrågade på nuvarande och framtida marknader. Här är några av de främsta anledningarna till varför du borde lära dig SAS.

1. SAS JOBB
Du kommer att bli imponerad om du försöker söka på “SAS Jobb” online. Din sökning kommer visa många jobb som kräver SAS-kompetens. Eftersom SAS är som ett viktigt analysverktyg för forskningsdata, finns det stor efterfrågan på marknaden. Företag söker helt enkelt konstant efter SAS-resurser.

2. FJÄRDE GENERATION SPRÅK
Den stora fördelen att lära sig SAS är att det är ett fjärde generations språk. Det är roligt att lära sig SAS. Det har GUI och ett enkelt sätt att komma åt flera applikationer. Den är beroende av användarskriven skript eller “program”. Eftersom det är en skriptbaserad applikation, är nyckeln till att vara framgångsrik med SAS att lära sig regler och knep för att skriva skript. Den fungerar med stora data och genererar grafer och rapporter.

3. LÄSA DATA
SAS kan läsa datafiler som skapats av andra statistiska program, exempelvis SPSS, Excel, Minitab, Stata, Systat, som kan inkorporeras i ett SAS-program direkt eller genom filkonverteringsprogram. Så, till erfarna användare av dessa program presenterar SAS inget ”hot” eftersom det är möjligt att konvertera datafiler som skapats till ett SAS-filformat.

4. FORMATERING
Att lära sig SAS gör inte att du behöver överge dataformat som du tidigare behärskat eller hanterat. Dessa format inkluderar de som genereras och stöds av databasprogramvara som t.ex. Oracle och DB2.

5. ANALYSER
SAS är mångsidigt och kraftfullt nog för att tillgodose dina behov i dataanalyser. SAS är flexibelt, med en mängd olika ingångs- och utgångsformat. Det har många förfaranden för beskrivande, inferentiella och prognosticerande typer av statistiska analyser.

6. SAS NETWORK
Det finns ett globalt elektroniskt nätverk av SAS-användare som är lätta att nå. Gratis SAS-resurser finns tillgängliga till hands, och du kan enkelt ansluta till många SAS-experter som gärna delar sin SAS kunskap online.

7. SAS LÖSNINGAR
SAS-lösningar bygger på en beprövad intelligensarkitektur som är öppen och skalbar, vilket möjliggör sömlös integrering av processer och plattformar. Eftersom SAS-systemet är ett integrerat system med liknande arkitektur som delas av moduler eller produkter, kan du enkelt överföra kunskapen till andra moduler när du behärskar en modul.

8. FLEXIBILITET
SAS håller sig uppdaterad med den senaste tekniken. Det kan enkelt integreras vilket ökar användbarheten och flexibiliteten eftersom det enkelt kan kopplas samman med många teknologier.

Skrivet av Shilpa Jat