Vi välkomnar Peter Blidén som analytiker

Peter har en gedigen analytisk erfarenhet av att leverera analysresultat lätta att omsätta i operativa aktiviteter som skapar kundvärde. Peters branschkunskap från bl.a. bank, finans, försäkring och telekom är ännu ett led i SYGAIN:s ambition att erbjuda kompetens av absolut toppnivå för våra kunders analytiska utveckling och ge konkurrensfördelar.