Vad är Information Management?

Enkel Definition

Information management är en gren inom IT som tillåter olika information tillgångar att regleras, skyddas samt prioriteras. Det bygger en organisations kapacitet att omvandla dess digitala information till strategiskt värde.

 

Sygain Förklarar

Information Management (IM) är vanligtvis ett concept för hantering av företagsinformation där en organisation producerar, äger och hanterar en bundle av information. Denna information kan vara i form av fysisk data såsom papper, dokument och böcker, eller som digitala tillgångar. IM tar hand om den nivå och kontrol av organisationens styrning av dennes information tillgångar. IM fokuserar även på hur denna data delas och levereras till dess olika mottagare dvs. individer och olika företagsenheter såsom organisationens hemsida, datorer, servrar, appar och mobila enheter.

Tekniska definitionen av Information Management

IM är process där data samlas, förvaras, hanteras och underhålls i alla dess olika former. Detta är en bred term som innehåller policyer och procedurer för att centralt hantera, samt dela information, bland olika individer, organisationer och/eller information system genom hela informationens livscykel.

Information management har även gjort sig känd under termen “Information Asset Management”.

Det är även en paraplyterm som omfattar en rad olika system och processer för användande och skapande av företagsinformation.

Inom IT världen så omfattar termen “information management” system såsom:

  • web content management (CM)
  • document management (DM)
  • records management (RM)
  • digital asset management (DAM)
  • learning management systems (LM)
  • learning content management systems (LCM) etc.

Varför använda sig av Information Management?

En profisionell lösning för IM ger dels rum och förutsättningar för framgångsrikt företagande nu, samtidigt som den förbereder organisationen för en säkrare framtid. Det hjälper företaget att arbeta med meningsful, pålitlig och användbar information när organisationen behöver det, samtidigt som det erbjuder en mekanism för ansvar och hantering av risk.